Να έχετε υπόψη ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας κοινοποιείτε μέσω email θα αποθηκεύονται από εμάς για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και βοήθεια, καθώς και για να απαντάμε στα ερωτήματά σας. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στη Γνωστοποίηση για την Ιδιωτικότητα της εταιρείας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι το επίπεδο συναίνεσης σε cookie που μας παρείχατε δεν μας επιτρέπει να εμφανίζουμε βίντεο. Το ελάχιστο επίπεδο συναίνεσης σε cookie που απαιτείται για την εμφάνιση του περιεχομένου αυτής της ενότητας είναι «Cookie στόχευσης». Εάν θέλετε να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις cookie, κάντε κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων»

Αρχές Ανάπτυξης Προϊόντος

Οι αρχές της ανάπτυξης προϊόντος της Wellcare βασίζεται στον καινοτόμο σχεδιασμό, σε προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, στην προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια και στο να είναι φιλική προς το περιβάλλον.


Καινοτόμος σχεδιασμός

Με τις ανάγκες των καταναλωτών στο στόχαστρο της Wellcare, αναζητούμε μακροπρόθεσμη συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές για να κατασκευάσει προϊόντα που ωφελούν όλους. Από το σχεδιασμό στην αγορά, παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας τα σχόλια των καταναλωτών μας και επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εμπορευμάτων ενώ αναζητάμε συνεχείς βελτιώσεις.


Προσεκτικά επιλεγμένα υλικά

Η Wellcare κάνει μια συνειδητή προσπάθεια να επιλέξει υλικά που είναι φιλικά στο περιβάλλον και ταιριάζουν στις ανάγκες των περισσότερων πελατών, όπως άνεση, άγγιγμα και αίσθηση.


Προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια

Η Wellcare δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες όπως τον τρόπο και το χρόνο που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα προϊόντα και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιούν τα προϊόντα.  Επίσης προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη κατασκευή όποτε είναι δυνατόν ακόμη και για μέρη που δεν φαίνονται από τους πελάτες.


Φιλικά προς το Περιβάλλον

Από την επίσκεψη του τόπου όπου προέρχεται το υλικό, τη συνέντευξη του υπεύθυνου, την επίβλεψη της εξέλιξης της παραγωγής μέχρι την κατασκευή, η Wellcare ακολουθεί την οδηγία του ISO14000 και συνεχίζει να επιδιώκει και να διατηρεί τις υψηλές προδιαγραφές στη φροντίδα για το περιβάλλον.